กกต.อุบลฯ ติวเข้ม 26 กกต.อปท.เลือกตั้งท้องถิ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ (27 สิงหาคม 2555)  ที่โรงแรมกิจตรงวิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  นายนิกร  วีสเพ็ญ กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี (งานจัดการเลือกตั้ง) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมผู้อำนวยการและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) จำนวน 26 แห่ง ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 29 สิงหาคม 2555 จำนวน 22 แห่ง ครบวาระวันที่ 20 กันยายน 2555 รวม 2 แห่งและครบวาระวันที่ 27 กันยายน 2555 จำนวน 2 แห่ง ซึ่งจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันครบวาระ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อปท.และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อปท.ทั้ง 26 แห่ง ได้รับทราบแนวทางการปฎิบัติตามอำนาจหน้าที่  รวมทั้งไปดำเนินการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้อย่างถูกต้อง และรับทราบนโยบาย ในการจัดการเลือกตั้งจาก กกต.จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

นายนิกร  วีสเพ็ญ กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชานี กล่าวว่า สำหรับ อบต. ที่ครบวาระในวันที่ 29 สิงหาคม 2555 จำนวน 19 แห่งนั้น ขณะนี้ กกต.จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศมีการเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ยกเว้น อบต.หนองสะโน อ.บุณฑริก ที่สมาชิกครบวาระ แต่นายก อบต.ได้ลาออก จึงให้เลือกตั้งนายกฯและสมาชิกสภา อบต. พร้อมกันในวันที่ 7 ตุลาคม 2555 กำหนดวันรับสมัคร ในวันที่ 3– 7 กันยายน 2555 นี้  ส่วน อปท. อีก 3 แห่ง ได้รับทราบว่าจะมีการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล จำเป็นจะต้องมีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่และประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต่อไป