อบรม NJ ผู้ประกาศปอดสะอาด ชั่วโมงที่1-3

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี จับมือ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดอบรมเยาวชน Nj (No Smoking Jockey) ผู้ประกาศปอดสะอาด เมื่อ 25 ส.ค. 2555 ณ โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท จ.อุบลราชธานี

การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการรวมเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 3 รุ่น กว่า 80 ชีวิต จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ โรงเรียนวิจิตราพิทยา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบและโรงเรียนวารินชำราบ ซึ่งเป็นการอบรมในชั่วโมงที่ 1-3 เรื่อง พิษภัยของการสูบบุหรี่ รู้เท่าทันกลยุทธ์พ่อค้าบุหรี่ สถานการณ์การบริโภคบุหรี่และกฏหมายการควบคุมบุหรี่เบื้องต้น

We cannot display this gallery