ม.อุบลฯ เตรียมสถานที่และถ่ายทอด ติวเข้ม “หนึ่งใจ..ติวให้น้อง Osotspa Road to University ”30-31ส.ค.นี้

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดเตรียมสถานที่จัดโครงการ “หนึ่งใจ..ติวให้น้อง Osotspa Road to University 2012” สานฝันเยาวชนไทยสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดย บริษัท โอสถสภา จำกัด ร่วมกับสถาบันกวดวิชาชั้นนำ จัดโครงการติวเข้ม “Osotspa Road to University” เพื่อเตรียมสอบแก่นักเรียนในระดับมัธยมปลาย เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย กำหนดจัดระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2555 ณ อาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ทั้งนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาต่อการพัฒนาประเทศและสังคม ทรงโปรดให้มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับ บริษัท โอสถสภา จำกัด และสถาบันกวดวิชาชั้นนำ อาทิ สถาบันกวดวิชาเจี๋ย โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ Enconcept ครูลิลลี่ และอาจารย์ชัย จัดกิจกรรมติวเข้มเพื่อเตรียมสอบแก่นักเรียนในระดับมัธยมปลาย เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อโครงการ “หนึ่งใจ…ติวให้น้อง Osotspa Road to University 2012” สานฝันเยาวชนไทยสู่รั้วมหาวิทยาลัย” ที่มาพร้อมเทคนิคและวิธีพิชิตข้อสอบจากติวเตอร์มากประสบการณ์ให้แก่น้องๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในทุกภูมิภาคของประเทศ ที่ไม่มีโอกาสกวดวิชาจากสถาบันกวดวิชาใดๆ พบกับการติวเข้มเตรียมสอบจากติวเตอร์ชื่อดัง 6 ท่านในรายวิชา ภาษาไทย-ครูลิลลี่ / คณิตศาสตร์ – อ.เจี๋ย / สังคม- อ.ชัย / ภาษาอังกฤษ – ครูพี่เมย์ / เคมี – อ.ป๊อป และฟิสิกส์ – ครูพี่ผิง  ระยะเวลาการสอน กว่า 12 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสุรพล  สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมงาน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2555 โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับผิดชอบด้านสถานที่ คือ อาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะ มีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 12,000 คน  พร้อมทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ยังให้บริการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงด้วยระบบ VDO Conference ทำให้น้องๆสามารถถาม-ตอบกับติวเตอร์ได้ระหว่างการเรียนการสอน และถ่ายทอดผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอีกช่องทางที่ www.ubu.ac.th    รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.osotspa.co.th/road_to_university

We cannot display this gallery