เชิญชาวอุบลฯชมผลงาน 1 ปีรัฐบาลปู 25-26 สิงหา ที่ศูนย์ OTOP อุบลฯ

จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญประชาชนร่วมชมผลงานรัฐบาลในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ในโครงการรัฐบาลพบประชาชน วันที่ 25 -26 สิงหาคม 2555 ที่ศูนย์โอทอปเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานี

นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยการนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีกำหนดจัดโครงการ รัฐบาลพบประชาชน 1 ปีที่ตั้งใจ เพื่ออนาคตไทยทุกคน โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานตามโครงการกระทรวงการคลัง ใน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการพักชำระหนี้ 3 ปี โครงการบ้านหลังแรก โครงการรถยนต์คันแรก โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร โครงการประกันภัยพืชผลเกษตรกร และโครงการกองทุน 5 กองทุน ได้แก่ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนตั้งตัวได้ กองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน กองทุนหมู่บ้าน และกองทุนสุขภาพภาครัฐ

การจัดโครงการ รัฐบาลพบประชาชน 1 ปีที่ตั้งใจ เพื่ออนาคตไทยทุกคน เป็นการนำเสนอโครงการและผลงานของรัฐบาลในรอบ 1ปีให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆและใช้สิทธิในโครงการนั้นได้ทันที แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ในการดำเนินโครงการของรัฐบาลในช่วงปีแรกที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง สามารถเข้าถึงนโยบายการเงินของรัฐบาล และเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง

จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการรัฐบาลพบประชาชน 1 ปีที่ตั้งใจ เพื่ออนาคตไทยทุกคน ที่บริเวณศูนย์โอทอปเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ข้อมูล   :  กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯ /สปข.2 รายงาน  NNT

ภาพ :  http://www.siamintelligence.com/wp-content/uploads/2012/08/yingluck-year-one-thumb.jpg