ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ท้ากรรมาธิการลงพื้นที่สัมผัสความลำบาก ไม่ท้อแม้ถูกตัดงบ

ผลการปฎิบัติงานปราบไม้พะยูง 10 เดือนได้ของกลางจำนวนมาก,โวยกรรมาธิการงบบางคนไม่เข้าใจปัญหาที่แท้จริง

ข่าว , ภาพ : วิชิต(วัชรพล)/อุบลราชธานี 77 NATION