ภาคประชาชน ร้องสิทธิ รัฐยกระดับการมีส่วนร่วมกระบวนการนิติบัญญัติ

ภาคประชาชน เรียกร้องสิทธิ  ขอให้รัฐบาลและสภา ยกระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการนิติบัญญัติ ให้โอกาสร่างกฎหมายเพื่อประโยชน์ ของเด็กและเยาวชนได้เข้าประกอบการพิจารณา   

ภายหลังจากที่ เครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งมีเครือข่ายเด็กเยาวชน และครอบครัวเป็นตัวหลัก ได้ยื่นรายชื่อ กว่า 12,500  รายชื่อ เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ฉบับประชาชน เข้าไปประกบกับฉบับของกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 โดยมี นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 เป็นตัวแทนประธานสภาผู้แทนราษฎร รับมอบรายชื่อ ณ ห้องโถงรัฐสภา และได้กล่าวว่าถือเป็นการดีที่ประชาชนมีส่วนร่วม  ทำให้การออกกฏหมายของประเทศไทยมีความสมบูรณ์มากขึ้น

 อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่า กำหนดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555  ซึ่งหนึ่งในเรื่องด่วนที่ยกมาพิจารณากระทันหัน ก็ คือ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ  โดยไม่รอฉบับที่ภาคประชาชนเสนอ

ภาคประชาชนอดสงสัยไม่ได้ว่า ทำไมต้องเร่งรัด นำร่างพรบ.ดังกล่าว เข้าเป็นเรื่องเร่งด่วน โดยไม่รอฉบับที่ภาคประชาชนเสนอ   หรือ อาจเป็นเพราะนี่คือกฎหมายการเงิน  ที่รัฐบาลไม่ต้องไปจัดสรรมาเข้ากองทุน นี้ แต่จะมีเงินรายได้จาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. รออยู่แล้ว โดยจัดสรรให้ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 52 (5)  ทั้งๆ ที่ข้อเสนอของภาคประชาชนจะทำให้กฏหมายมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น   เป็นประโยชน์ต่อเด็ก และเยาวชน  เพราะเสนอให้มีการนิยาม”สื่อ” ในมุมที่กว้าง ส่งเสริมนวัตกรรมและสื่อดีเพื่อการเรียนรู้ มุ่งเน้นเพื่อเด็กเยาวชน ครอบครัว และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ  ภารกิจของกองทุน มุ่งเน้นเชิงบวกในการพัฒนาและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหาคุณค่าที่หลากหลาย ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต ตลอดจนสร้างและบูรณาการกองทุนทางสังคม ทั้งด้านความคิด จินตนาการและทรัพยากรต่างๆ มาสนับสนุนการใช้สื่อเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืนเพื่อเด็กเยาวชน   ด้านโครงสร้างกองทุน เสนอให้มีกรรมการครึ่งหนึ่งมาจากประชาชน   ให้ ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีสิทธ์เข้าถึงประโยชน์ของการใช้สื่ออย่างเท่าเทียม  มี สภาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงสมัชชาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ประชาชนมีส่วนร่วมทุกระดับ

ดังนั้นเครือข่ายจึงเรียกร้อง ให้ชะลอการหยิบร่างของรัฐบาลขึ้นพิจารณา และให้เร่งรัดนำร่างของภาคประชาชนเข้ามาประกบ  เพื่อให้กฏหมายมีความสมบูรณ์ และเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว

โทรศัพท์ 089 4497458 หรือโทรศัพท์. 0 2617 1919 – 20 Email :childsmedia@yahoo.com

ภาพประกอบจาก http://www.legendnews.net/images/column_1329183890/r_1295.jpg