70 เอกชนจัด ‘มูนมังอุบล’ ยกย่องครูพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา

70เอกชนจัด’มูนมังอุบล’ยกย่องครูพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา

ผ่านพ้นไปสำหรับงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ซึ่งปีนี้นอกเหนือจากเรื่องหนังสือแล้ว ผู้จัดได้มีการค้นหาภูมิปัญญาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถด้านศิลปะ และวรรณกรรมที่เป็นคนในจ.อุบลราชธานี เพื่อเชิดชูยกย่อง ให้เกียรติ โดยใช้ชื่อว่า “มูนมังอุบล” ซึ่งจัดขึ้นในครั้งนี้เป็นครั้งแรก โดยมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 5 คนในหลายสาขา คือ นพดล ดวงพร, อาจารย์สวิง บุญเจิม, อาจารย์มนัส สุขสาย, อำนวย สุทธัง และชัย ราชวัตร และอีกท่านหนึ่ง ซึ่งถือเป็นบุคคลที่คนอุบลต้อง “ฮักแพง เบิ่งแยง คนดี มูนมังอุบล” คือครูพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา

โดยบรรยากาศงานนอกจาก การแสดงจากเหล่านักร้องอีสาน อาทิ อังคนางค์ คุณไชย, ศิรินทรา นิยากร, สนธิ สมมาตร, การแสดงจากเยาวชนมากมาย นอกจากนั้นยังมีการเสวนาในหัวข้อตัวตนและงานของครูพงษ์ศักดิ์ ทั้งด้านการเป็นนักพากย์ การกำกับภาพยนตร์ การเขียนบท การเขียนเพลง โดยเชิญคนในแวดวงการเพลงลูกทุ่ง ภาพยนตร์ สื่อสารมวลชน อาทิ ครูสุรินทร์ ภาคศิริ, สุรสิงห์ ผาธรรม, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, นพดล ดวงพร, แม่ชี ยุพิน แพรทอง ฯลฯ มาร่วมพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน ท่ามกลางความสนใจของผู้ชมมากมาย ซึ่งครูพงษ์ศักดิ์กล่าวถึงงานดังกล่าวอย่างตื้นตันว่า

“ขอบคุณทางหน่วยงานเอกชน จังหวัด ที่เห็นความสำคัญ “มูนมัง” ภาษาอีสาน แปลว่าการเชิดชู การจัดงานในปีนี้ได้รับความสนใจจากเยาวชนและพี่น้องในจังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียง ครูดีใจที่ได้รับเกียรติให้เป็น “มูนมัง” นำร่องในครั้งนี้ ซึ่งในปีต่อๆ ไป ก็จะมีการดำเนินการจัดงานค้นหาและนำเสนอเพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายในการเชิดชู คนดี มูนมังอุบล ปีละ 5 คน ให้ลูกหลานคนอุบลได้รับรู้ถึงบุคคลของจังหวัดที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ได้เป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาความเป็นมา ทุกวันนี้ครูก็พยายามที่จะถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ให้กับเยาวชนอย่างเต้มที่โดยผ่านทั้งงานเขียน การอบรมในโครงการ “ลานบ้านลานธรรม” มาตลอดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางหนึ่งในอีกไม่นานประเทศเราก็จะเปิดเข้าสู่อาเซียนแล้ว”

ข้อมูล , ภาพ : คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/media/img/size_photo_slide/2012/08/16/89f5kadg7bj9a8abjcdf7.jpg