สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2555

ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555 ซึ่งมีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ และ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมถวายพานดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดงานจุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ ส่วนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดงานเทคโนโลยีวิชาการ พร้อมด้วยคณะเกษตรศาสตร์ได้จัดแสดงนิทรรศการและแสดงผลงานทางการศึกษา นอกจากนี้คณะครุศาสตร์ยังได้จัดงานครุศาสตร์วิชาการสู่อาเซียน ซึ่งเป็นการจัดการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์ นิทรรศการสาธิต/ทดลอง การบรรยายทางวิชาการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการประกวดแข่งขันต่างๆ เพื่อสร้างเสริมภูมิปัญญา และทักษะความสามารถให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจได้แสดงศักยภาพและพัฒนาตนเองไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้กิจกรรม

 [nggallery id=87]