ป.ป.ท.สอบโกงงบภัยพิบัติเมืองอุบล เชื่อเงินส่วนหนึ่งหนุนการเลือกตั้งในพื้นที่

ป.ป.ท.สอบโกงงบภัยพิบัติเมืองอุบล

พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ เลขาธิการป.ป.ท. เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งเรื่องให้ป.ป.ท.เข้าตรวจสอบการใช้จ่ายงบเยียวยาภัยพิบัติของจังหวัดอุบลราชธานี ตามที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าจังหวัดมีความไม่โปร่งใสในการเยียวยาปัญหาเพลี้ยกระโดดในจังหวัดอุลบราชธานี ล่าสุด ได้ส่งเจ้าหน้าที่สืบสวนชำนาญการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว

แหล่งข่าวจากป.ป.ท. เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่าจังหวัดอุบลราชธานีมีการเบิกงบประมาณ ใช้จ่ายเพื่อเยียวยาภัยพิบัติตั้งแต่ปี 2552 -2555 มีการเบิกงบเยียวยาภัยพิบัติเกือบ 1,000 ล้านบาท โดยในปี 2554 ได้ประกาศเขตภัยพิบัติ 2 – 3 ครั้ง ขอใช้งบฉุกเฉินประมาณ 80 ล้านบาท สำหรับปัญหาการใช้จ่ายงบเยียวยาภัยพิบัติศัตรูพืช เป็นผลสืบเนื่องจากชาวบ้านเข้าร้องเรียนว่าเกิดปัญหาเพลี้ยกระโดดระบาด จังหวัดจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงสำรวจพบการแพร่ระบาดของเพลี้ยในไร่นาประมาณ 100 ไร่ แต่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่มีการปรับแก้เพื่อขยายพื้นที่การแพร่ระบาดเพิ่มเป็นเกือบ 1,000 ไร่ และประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ มีการสั่งซื้อยาปราบศัตรูพืชเพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรในลักษณะซื้อถูก ขายแพง โดยออกสำรวจร้านค้าภายในจังหวัดให้จัดส่งยาฆ่าเพลี้ยมาให้ทางจังหวัด แต่เมื่อเกษตรกรนำยาฆ่าเพลี้ยไปใช้ ปรากฏว่าเพลี้ยไม่ตายจึงนำยาฆ่าเพลี้ยมาส่งคืนให้จังหวัด แต่เจ้าหน้าที่เกรงว่าจะมีความผิดจึงนำยาฆ่าเพลี้ยไปขายคืนแล้วนำเงินมาแบ่งกัน

ด้านแหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า กมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ สภาฯ ได้ส่งเรื่องดังกล่าวมาให้ดีเอสไอตรวจสอบเช่นกัน แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบมูลความผิดเรื่องการฮั้วประมูล เพราะเป็นการจัดซื้อในวิธีพิเศษเพื่อเยียวยาปัญหาภัยพิบัติ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจจัดซื้อวิธีพิเศษ และสามารถใช้จ่ายงบประมาณในการเยียวยาภัยพิบัติได้ครั้งละไม่เกิน 50 ล้านบาท ดังนั้น ดีเอสไอจึงส่งเรื่องต่อให้ป.ป.ท.เข้าไปดำเนินการในส่วนที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ของข้าราชการประจำ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าในจังหวัดที่ผู้ว่าฯใกล้เกษียณอายุจะยิ่งมีการใช้จ่ายงบฉุกเฉินเป็นจำนวนมาก จากแนวทางการสืบสวนพบว่าเงินส่วนหนึ่งถูกนำไปใช้สนับสนุนการเลือกตั้งในพื้นที่

ข้อมูล : NNA

ภาพ : http://www.pacc.go.th/pacc_website/uploads/images/tn-5-255.jpg