เชิญร่วมอบรม Google SketchUp

ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เผยว่า ศูนย์บริการและให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการอบรม Google SketchUp ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในการใช้เขียนแบบและออกแบบทางด้านวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรมในระบบ 3 มิติ โดยจะจัดอบรม ในระหว่างวันที่ 20 – 21 และ 27 – 28 สิงหาคม 2555 ณ ห้อง 33.402 

สำหรับผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ดร.วิเชียร โสมณวัฒน์ 08-9652-1613 หรือ อ.สุทนต์ ซองเหล็กนอก 08-6584-1885

ภาพประกอบจาก http://3dguy.tv/wp-content/uploads/2011/12/google-sketchup.jpg