กรรมการโปแตชอุดรฯ ลงพื้นที่ พิสูจน์ข้อค้านชาวบ้าน ด้าน เอ็นจีโอ จวก กพร. หมกเม็ด หวังดันประทานบัตร

อุดรธานี : วันนี้ (14 สิงหาคม)  เวลา 13.00 น. คณะกรรมการศึกษา ติดตามกระบวนการขออนุญาตประทานบัตรโครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี ได้ลงตรวจสอบข้อเท็จจริง ในพื้นที่โครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี คำขอประทานบัตรที่ 1-4/2547 ของบริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เอพีพีซี) ซึ่งครอบคลุม 5 ตำบล ได้แก่ ต.หนองขอนกว้าง ต.โนนสูง ต.หนองไผ่ อ.เมือง ต.นาม่วง และต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม โดยมีตัวแทนจากที่ดินจังหวัดเป็นคนกลางร่วมตรวจสอบ และมีชาวบ้านในพื้นที่กว่า 100 คน เข้าร่วมสังเกตการณ์

การลงพื้นที่ครั้งนี้ สืบเนื่องจากว่ามีชาวบ้าน จำนวนกว่า 5,000 รายชื่อ ได้ยื่นโต้แย้ง คัดค้าน ตามมาตรา 49 ของพ.ร.บ.แร่ 2510 ว่า ข้อมูลสภาพพื้นที่ในใบไต่สวนประกอบคำขอประทานบัตรเป็นเท็จ และการปักหมุดรังวัดเขตคำขอประทานบัตร จำนวน 6 หมุด ครอบคลุมพื้นที่เหมืองกว่า 2.6 หมื่นไร่ ไม่ถูกต้อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  การลงพื้นที่ของคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้  ได้เริ่มต้นด้วยการดูพื้นที่บริเวณรอบหนองนาตาล ซึ่งแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่มีเนื้อที่เกือบ 1,000 ไร่ และเป็นพื้นที่ต้นน้ำ ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ที่จะทำโรงแต่งแร่ ของบริษัทเอพีพีซี หลังจากนั้น คณะกรรมการฯ และกลุ่มชาวบ้านที่ร่วมสังเกตการณ์ได้ตระเวนไปดูหมุดตามจุดต่างๆ ทั้งหมด 6 จุด ปรากฏว่า พบหมุดรังวัดเพียงจุดเดียวเท่านั้น คือริมถนนมิตรภาพอุดร-ขอนแก่น บริเวณหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ที่เหลืออีก 5 จุด ไม่พบหมุดรังวัด

นางมณี   บุญรอด  คณะกรรมการศึกษา ติดตามกระบวนการขออนุญาตประทานบัตรโครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี  ได้กล่าวถึง การร่วมกันลงพื้นที่ของคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้ว่า

“คณะกรรมการฯ ได้มีมติร่วมกันที่ลงมาเพื่อดูสภาพข้อเท็จจริงของพื้นที่และหมุดรังวัด ซึ่งข้อเท็จจริงของสภาพพื้นที่ที่คณะกรรมการเห็นในวันนี้ ผิดจากที่มีการระบุไว้ในใบไต่สวน และหมุดรังวัดก็พบเพียงจุดเดียวเท่านั้น ส่วนจุดอื่นๆ ไม่พบว่ามีหมุดรังวัดเลย หลังจากนี้ก็จะลงบันทึกผลจากการลงพื้นที่ร่วมกัน แล้วจะนำบันทึกผลการลงพื้นที่ในครั้งนี้เข้าที่ประชุมของคณะกรรมการฯ  ซึ่งเมื่อทำผิดก็จะต้องดำเนินการว่าไปตามผิด  ” นางมณี กล่าว

ด้าน นายภัทรชัย   แก้วมณี  นายช่างรังวัดชำนาญงานสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวถึงการเข้ามามีบทบาทเข้ามาลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริงในครั้งนี้ว่า

“ทางคณะกรรมการได้มีการตั้งประเด็นการตรวจสอบถึงใบไต่สวนที่ไม่ถูกต้อง แล้วจึงมีหนังสือมายังสำนักงานที่ดินจังหวัด  เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่มาเป็นคนกลางในการร่วมตรวจสอบ  ผมจึงได้เข้ามาร่วมตรวจสอบสภาพพื้นที่และหมุดรังวัดในครั้งนี้ด้วย  ซึ่งก็เจอเพียงแค่หมุดเดียวตรงริมถนนมิตรภาพ  และจับ จีพีเอส ดูแล้ว ก็มีพิกัดตรงกันกับที่ระบุไว้ในแผนที่  ส่วนหมุดที่เหลือที่ลงไปตรวจดูแล้วตามจุดต่างๆ ที่มีการระบุว่ามีการปักหมุด ก็ไม่พบหมุด  ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้บรรยากาศก็ราบรื่นดีมีการพูดคุยกันกับคณะทำงานอย่างเป็นเหตุเป็นผลไม่ได้ใช้อารมณ์กระทบกระทั่งกันแต่อย่างใด” นายภัทรชัย กล่าว

ในส่วนของ นายสุวิทย์   กุหลาบวงษ์  ผู้ประสานงานศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ (ศสส.) อีสานได้แสดงความคิดเห็นต่อการลงพื้นที่ของคณะกรรมการศึกษา ติดตามกระบวนการขออนุญาตประทานบัตรโครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี ในครั้งนี้ว่า

“จากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการฯ ในวันนี้ ทำให้เห็นว่ากระบวนการขอประทานบัตรโครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรที่ผ่านมานั้น กพร. พยายามจะหมกเม็ด  และไม่เปิดเผยข้อมูลให้กับชาวบ้าน ซึ่งมองได้สองประเด็น คือ โดยข้อเท็จจริงนั้นได้ปรากฏว่า ไม่มีหมุดรังวัด ตามที่ กพร. เคยอ้างมาตลอดว่าทำการปักเสร็จแล้ว  และอีกประเด็น คือ ขั้นตอนการขอประทานบัตรเหมืองแร่นั้น กพร. ก็จะพยายามดันต่อ ทั้งที่ ชาวบ้านมีการค้านมาแล้วกว่า 5,000 รายชื่อ ในส่วนเรื่องใบไต่สวนที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ ซึ่งวันนี้กรรมการฯ ก็มาดูแล้วก็พิสูจน์ชัดแล้ว ทาง กพร. ก็บ่ายเบี่ยงว่าไม่ใช่สาระสำคัญหลักในส่วนเอกสารใบไต่สวน  ควรจะต้องไปดูในส่วนของรายงาน อีเอชไอเอ  ซึ่งทางเรามองว่า กพร. กำลังจะปัดความรับผิดชอบไปให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” นายสุวิทย์ กล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ตั้งขึ้นมา โดยอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีบทบาทหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องการไต่สวนพื้นที่ และกระบวนการขอประทานบัตรโครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี รวมทั้ง ร่วมกันพิจารณาข้อกฎหมายแร่ มาตรา 88/9 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ให้ได้ข้อยุติ

/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

นายสมพงศ์   อาษากิจ  ศูนย์สื่อชุมชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ศสธ.)

ตู้ ปณ.14  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000

โทร.086 – 2317637     e-mail : ton_mekong@hotmail.com