ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหามหาราชินี

แพทย์หญิงชลลดา บุษยรัตน์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราชินี “วันแม่แห่งชาติ”  โดยกำหนดให้มีกิจกรรม การทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 9 รูป พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ โดยมีตัวแทนนักศึกษาบุคลากร และผู้บริหาร ร่วมถวายพระพรกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติณ ห้องประชุมชั้น 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมรำถวายพระพรการอ่านบทกลอนเทิดพระเกียรติ ขับร้องบทเพลงเทิดพระคุณแม่ ขับร้องบทเพลงกล่อมลูก การแสดงประกอบดนตรีของเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาและจัดให้มีสถานที่สำหรับการลงนามถวายพระพร ณ บริเวณพื้นที่ ชั้น 1 ของอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

[nggallery id=86]