อุบลฯ ตักบาตร ปลูกบัววันแม่

อุบลฯ ตักบาตร ปลูกบัววันแม่

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษาถวายเป็นพระราชกุศล

ที่บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 181 รูป เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

และบริเวณคลองน้ำรอบทุ่งศรีเมือง นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และข้าราชการ ได้ร่วม พิธีปลูกบัว เนื่องในงานเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในคลองน้ำรอบทุ่งศรีเมือง ตาม โครงการรักษ์น้ำ รักษ์คลอง รักษ์ปลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินโครงการด้วยการขุดลอกคลองรอบทุ่งศรีเมืองเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง เป็นปอดแห่งใหญ่ที่มีความสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี มีความร่มรื่น เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และประกอบรัฐพิธี ณ บริเวณรอบทุ่งศรีเมือง

ข่าว , ภาพ :  นิลา สิงห์คีรี 77 NATION