อุบลฯมีเครื่องรูดปื๊ดเกษตรกร 129 เครื่อง รูดไปแล้วกว่า 700 ล้านบาท

คลังมอบบัตรสินเชื่อเกษตรกร จ.อุบลราชธานี

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบบัตรสินเชื่อเกษตรกรให้เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่หอประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี จำนวน 400 ราย

สำหรับ จ.อุบลราชธานี ได้มอบบัตรสินเชื่อเกษตรกรไปแล้วกว่าหมื่นคน และได้นำไปชำระค่าปัจจัยการผลิตแล้ว 2,000 คน คิดเป็นวงเงิน 7 ร้อยล้านบาทเศษ โดยมีเครื่องรูดบัตรไว้บริการที่บริเวณ ธ.ก.ส.รวมทั้งร้านค้าท้องถิ่น จำนวน 129 เครื่อง ซึ่งเกษตรกรสามารถนำบัตรสินเชื่อเกษตรกรใช้แทนเงินสดในการซื้อปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ ยาปราบศัตรูพืช ได้สะดวกรวดเร็ว ได้รับความช่วยเหลือด้านอัตราดอกเบี้ย ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต รัฐบาลมั่นใจว่าโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรจะช่วยให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้น

ข่าว :  ASTV

ภาพ : http://www.tnews.co.th/html/picture/tnews_1344682721_6811.jpg