รับสมัครเยาวชนอาสาสมัครมาเรียนรู้การสร้างบ้านด้วยดินเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ให้กับเยาวชน

สถาบันพัฒนาเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา ร่วมกับกลุ่มเพาะรักจังหวัดอุบลฯ รับสมัครเยาวชนอาสาสมัครมาเรียนรู้การสร้างบ้านด้วยดินเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ให้กับเยาวชน ระหว่างวันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2555 สนใจติดต่อที่ คิด แก้วคำชาติ 089 – 7218465 หรือ ดวงเดือน ใจตรง 085-4999301 หรือทางเมลล์ kidtyubon@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการพิเศษ
1. วงเสวนาสถานการณ์เหตุบ้านการเมืองกับผู้รู้ทุกค่ำคืน
2. เรียนรู้เส้นทางฐานการเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนกับ เด็กสืบสาน
3. คืนสุดท้ายพบวงคนตรีภาคประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง “วงสะเลเต” และศิลปินรับเชิญอีกมากมาย