เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี

ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดงาน “วันแม่แห่งชาติ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมไพรพะยอม โดยมีพิธีถวายพานพุ่มดอกมะลิและถวายราชสดุดีจากคณะ สำนัก สถาบัน องค์การบริหารนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ พร้อมทั้งการฉายวีดีทัศน์ และการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นอกจากนี้ได้จัดการแสดงเทิดพระเกียรติ “รำถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติฯ และบัวสายศรีสิริกิติ์” รวมทั้งการขับร้องเพลงค่าน้ำนมประสานเสียง จากนั้นได้มอบโล่เชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นราชภัฏ ประจำปี 2555 ให้แด่นางทองจันทร์ พันธ์เพชร, นางชม พะคะนิยม, นางชนิดา กวดขันธ์, นางกนกวลี มาลัย, นางเพ็ญจันทร์ ป้องกัน, ผศ.ดร.เชาวน์ประภา เชื้อสาธุชน, อ.แจ่มใส เหล่าศิริ, นางเกื้อกูล วงศ์ปลั่ง, นางศิวิไล ไชยสัตย์, นางวารุณี ประสานวงศ์, นางประนอม หินผา, นางจรัสศรี ธานี และนางเฉลย ธานี ซึ่งการจัดงานครั้งนี้สร้างความปิติยินดีให้แก่ผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน เป็นอย่างยิ่ง

We cannot display this gallery