โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ขอเชิญบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ขอเชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา มหาราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 สามารถเข้าร่วมบริจาคได้ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. ณ พลับพลาเรือนไทย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ผู้ที่บริจาคจะได้รับของที่ระลึก อาทิ ร่ม, สมุดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย และอื่นๆ

“Every blood donor is a hero : ทุกคนเป็นฮีโร่ได้ด้วยการบริจาคโลหิต”

ข่าว/ ภาพ วิชิราภรณ์
บรรณาธิการ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
ดูข่าวอื่น ๆ ได้ทาง http://www.sappasit.go.th/sappasit