นายกรจนา รณรงค์ทำความสะอาด ขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วม

นางรจนา  กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลฯ นำเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกไปดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำทำความสะอาดถนน ฟุตบาท และดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ณ บริเวณถนนสรรพสิทธิ์ ช่วงจากสี่แยกโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ถึง สี่แยกการส่วนประปาส่วนภูมิภาค เพื่อเตรียมป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา …