ด่านกักสัตว์เขมราฐ อุบลฯเผยน้องหมาตายแล้วกว่า 300 ตัว

ด่านกักสัตว์เขมราฐ อุบลฯเผยน้องหมาตายแล้วกว่า 300 ตัว