ภาพแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืนที่จ.อุบลราชธานี

อุบลฯแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จัดการแสดงแสง สี เสียง และขบวนแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืนท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ภาพล ข่าว  : 77NATION