บ้านแข็งขยัน อุบลฯแข็งสุด! โชว์อ่านออกเขียนได้ 100 เปอร์เซ็นต์

อุบลฯ-รร.บ้านแข็งขยันโชว์อ่านออกเขียนได้ 100 เปอร์เซ็นต์

โรงเรียนขนาดเล็กในถิ่นกันดาร โชว์มาตรฐานการศึกษา เด็กตั้งแต่ ป.1ถึง ป.3 สามารถอ่านออก เขียนได้ หมดทุกคน ผอ.เขต ยกระดับการเรียนการสอนเก่งขึ้นสู่แนวหน้า ชี้ ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แต่การศึกษาจัดอยู่ในระดับหัวแถว

นายโกวิท เพลินจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)อุบลราชธานี เขต 2 นำสื่อสื่อมวลชนเข้าพิสูจน์ดูโรงเรียนดี เรื่องอ่านออกเขียนได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ของเด็ก ป.1ถึง ป.3 ที่โรงเรียนบ้านแข็งขยัน ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

โดยสื่อมวลชน ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อความต่างๆหลายข้อความ พร้อมกับสุ่มเด็กออกมาอ่านมาเขียน หน้าห้องเรียน ผลปรากฏว่านักเรียนทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้ ตามที่คุยเอาไว้จริง

ทั้งนี้ นายทรงพล วรรณวัตร ผอ.โรงเรียนบ้านแข็งขยัน กล่าวว่า โรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 72 คน ครู 5 คน ถนนเข้าหมู่บ้านเป็นถนนแดง หน้าฝนทำให้ลำบากในการสัญจรไป มา และเหตุที่ได้บรรลุเป้าหมายตามโครงการของรัฐบาล ที่ให้ทุกโรงเรียนต้องอ่านออกเขียนได้ บัดนี้โรงเรียนนี้พร้อมแล้ว ทาง (สพป.) อุบลราชธานี เขต 2 ได้ยกระดับให้เป็นโรงเรียนดีเรื่องอ่านออกเขียนได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำเขต แล้ว

ซึ่งหลักของการของการสอน นั้น ก็ได้พาครูยึดแนวทางการสอนอยู่ 7 ข้อ ด้วยกัน ประกอบด้วย 1.ฉันทนาเล่าเรื่องจากภาพ 2อ่านเรื่องให้นักเรียนฟัง 3.ครูเขียนแผนภูมิตามคำบอก 4.ครูเขียนแผนภูมิและวาดภาพ 5.นักเรียนคัดลอกลงสมุดเล่มเล็ก 6.แจกลูกสะกดคำสู่คำใหม่ 7.กลับบ้านไปให้ผู้ปกครองดูแล นี่คือ ขั้นตอนของการสอน ซึ่งโรงเรียนบ้านแข็งขยันแห่งนี้ได้ประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายก่อนโรงเรียนอื่นๆในเขตเดียวกัน

ส่วนนโยบายนั้นจะส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.1 ถึง ป.3 ให้อ่านออกเขียนได้ทุกคน พร้อมทั้งจะส่งเสริมและพัฒนาภาษาไทยนักเรียน ชั้น ป.4 ถึง ป.6 ให้อ่านคล่องและเขียนคล่อง ต่อไป

ข่าว , ภาพ  :  กฤษณะ วิลามาศ/จ.อุบลราชธานี  77NATION  http://77.nationchannel.com/video/274643/