มท.2 ลงพื้นที่อุบลอนุมัติงบสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 แห่ง

มท.2ลงพื้นที่อุบลอนุมัติงบสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก2 แห่ง

นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ สส.ปทุมธานีเขต 6 และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงพื้นที่ตรวจดูโครงการที่ทางจังหวัดอุบลราชธานี เสนอของบประมาณในการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่อำเภอนาเยีย กับอำเภอวารินชำราบ ซึ่งเดิมเป็นสะพานไม้ข้ามไปมาหาสู่อำเภอทั้งสองได้แต่ขณะนี้สะพานไม้ดังกล่าวได้ผุพังลงทำให้รถไม่สามารถวิ่งไปมาหาสู่กันได้และจะต้องวิ่งรถอ้อมกว่า 50 กม.ที่จะเข้าตัวเมือง หากสร้างสะพานเสร็จรถจะวิ่งตัดเข้าตัวเมืองเพียงกว่ากว่า กม.เท่านั้น จากการตรวจสะพานข้ามลำห้วยข้าวสารสายบ้านนาดี ม.4 ต.นาดี อ.นาเยีย ไปยังบ้านหนองไผ่นก ม.3 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 50 เมตร มีทางเท้า งบประมาณก่อสร้าง 5,500,000 บาท และโครงการสะพาน คสล.ข้ามห้วยยางสายบ้านสว่างโนนโพธิ์ ม.13 ต.นาเยีย ไปเชื่อมบ้านคำนาแซง ม.9 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 30 เมตร งบประมาณก่อสร้าง3,500,000 บาท มีทางเท้า

แต่ทางนายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ประสานให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง ที่ปรึกษา นายก อบจ.อุบลราชธานี และนายคำรบ เครือณรงค์ นายอำเภอนาเยีย ขอให้ประสานผู้รับเหมาที่ประมูลได้ให้เปลี่ยนทางเท้าเป็นสะพานกว้างเท้ากันทั้งสองสะพาน เพื่อรถที่วิ่งมาจะได้สวนกันได้สะดวกจะไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนสะพานที่มีทางเท้า และกรมทางหลวงได้เปลี่ยนสะพานที่มีทางเท้าเปนสะพานพื้นที่แทนทางเท้าทำให้รถวิ่งได้สะดวกและไม่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งทางนายอำเภอและที่ปรึกษานายก อบจ.รับเรื่องไปประสานผู้รับเหมาต่อไปโดยทาง มท.2 ได้ผ่านงบประมาณให้ทำสะพานเชื่อมต่อกัน และยังให้ตรวจสอบว่ายังมีสะพานไม้ข้ามห้วยแบบนี้อีกหรือไม่จะได้ให้เปลี่ยนเป็นสะพานคอนกรีตทั้งหมดนายชูชาติ หาญสวัสดิ์ สส.ปทุมธานีเขต 6 และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าว.

ข่าว :  NNA

ภาพ :  77NATION