ภาพกิจกรรมอบรมการผลิตและเผยแพร่สื่อสารสนเทศใน Social Media

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี จัดอบรมการผลิตและเผยแพร่สื่อสารสนเทศใน Social Media ณ ห้องประชุมสินเจิมสิริ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี โดยมีนายสุชัย เจริญมุขยนันท ผู้อำนวยการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี แบ่งปันประสบการณ์ด้าน Social Network และนางสาวกรรณิการ์ เตชะเกียรติรัตน์  เจ้าหน้าที่ฝ่าย Social Media สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี แบ่งปันเทคนิคการสร้าง Blog ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุกิจ เจริญมุขยนันท อดีต Social Media สายการบินนกแอร์ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และการทำงานด้าน Social Media อีกด้วย

การอบรมการผลิตและเผยแพร่สื่อสารสนเทศใน Social Media ในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จากสำนักประชาสัมพันธ์ในเขตอีสานตอนล่างเข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน

We cannot display this gallery