สื่อสร้างสุขอุบลฯจัดกิจกรรมอบรม NJ ผู้ประกาศปอดสะอาด

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบุหรี่ จัดประชุมเพื่อวางแผนการอบรมในโครงการผู้ประกาศปอดสะอาด หรือที่เรียกชื่อภาษอังกฤษว่าผู้ประกาศ NJ (No-smoking Jockey) ซึ่งจัดที่ห้องบัวทิพย์ 4 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 โดยงานนี้มีน้องๆนักเรียนและนักศึกษาจาก 6 สถาบันเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โรงเรียนวิจิตราพิทยาและโรงเรียนวารินชำราบ นอกจากนี้ยังมีผู้ประกาศและนักจัดรายการมืออาชีพชื่อดังของจังหวัดอุบลราชธานีร่วมสังเกตการณ์และแสดงความคิดเห็น อาทิ คุณสุพรต อาสนาทิพย์ (ดีเจแหมบ) คุณนันทิยา มีแวว (ดีเจอุ้ย) และคุณภานุ มัชฌิมา ผู้ประกาศและพิธีกรสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT อุบลราชธานี ก็ได้เข้าร่วมในเวทีด้วย

We cannot display this gallery