เทศบาลนครอุบลฯ จัดกิจกรรม Day Camp สืบสานอาชีพชาวนา ถิ่นอีสานบ้านเฮา

Day Camp นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลฯ นำนักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ร่วมทำกิจกรรมดำนาเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะและการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ในโครงการเข้าค่าย Day Camp สืบสานอาชีพชาวนา ถิ่นอีสานบ้านเฮา ณ โรงเรียนโรงนา ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555….