อัสสัมอุบลฯเจ๋ง! จัดประกวดแฟนซีรีไซเคิ้ลลดโลกร้อน

ประกวดแฟนซีรีไซเคิล

ที่โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ทางโรงเรียนได้จัดประกวดแฟนซีรีไซเคิล ( Recyclable waste ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าขยะสิ่งของที่ใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ โดยนำมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ นำมาประดิษฐ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ทางโรงเรียนจึงได้จัดประกวดแฟนซีรีไซเคิล โดยให้นักเรียนระดับชั้นต่างๆ นำขยะรีไซเคิลมาประดิษฐ์เป็นวัสดุเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมการแสดง

ภาพ , ข่าว : 77NATION  วิชิต(วัชรพล)/อุบลราชธานี