การแสดงเฉลิมพระเกียรติ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ

ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ ในโครงการสุนทรียะนาฏศิลป์สังคีตการละคร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ โดยมีนักแสดงจากกรมศิลปากร วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมจัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติ 9 ชุดการแสดง ได้แก่ ระบำเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ, ไหว้ครูโนรา – ซัดชาตรี, โขนพระคเณศเสียงา, ฟ้อนม่านมงคล, ระบำชวา, ละครพันทาง เรื่องพระลอ ตอนพระลอ สวาสดิ์รัก, โยคีถวายไฟ, ระบำประทีปทอง จตุรทิศ และละครขุนช้าง ขุนแผน ตอนสร้อยฟ้า – ศรีมาลาละเลงขนมเบื้อง ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมชมกันอย่างเนื่องแน่นทั้ง 5 รอบการแสดง ณ โรงละคร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

We cannot display this gallery