นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2555 ซึ่งกำหนดจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2555 ณ อาคาร 43 โดยมีพิธีถวายราชสักการะ การรำถวายพระพร การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ จากทุกคณะ อาทิ การลงนามถวายพระพรออนไลน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การบริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในบริเวณอาคารเรียนคณะต่างๆ อีกด้วย

We cannot display this gallery