ผู้ตรวจ สธ. 11 เปิดงาน นำร่องพยาธิใบไม้ตับ พร้อมตรวจเยี่ยมสถานการณ์ มือเท้าปาก มุกดาหาร

วันนี้ 26 กรกฎาคม 55 ดร.นพ. พงษ์สวัสดิ์  รัตนแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 11 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง กำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี วาระคนอีสาน ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ อ.เมือง จ.มุกดาหาร โดยมี นพ.ศรายุธ  อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี และ นพ.จิณณพิภัทร  ชูปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ  แล้วลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากในจังหวัดมุกดาหาร ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กมุกดาหาร

ดร.นพ. พงษ์สวัสดิ์  รัตนแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 11 กล่าวว่า โรคมะเร็งท่อน้ำดียังคงเป็นปัญหาที่สำคัญและก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากแก่คนอีสาน และยังต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ต้องทำให้ชาวอีสานเห็นความสำคัญของสุขภาพและความปลอดภัยของชีวิต มากกว่าประเพณีการบริโภคที่มีมายาวนานแต่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง โดยต้องเน้นให้ทุกส่วนเข้ามามีส่วนร่วม นำโดยกระทรวงสาธารณสุข ในการขับเคลื่อนส่งเสริมการป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ส่วน นพ.ศรายุธ  อุตตมางคพงศ์ กล่าวว่า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อนำร่องการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นที่นำร่อง ใน 5 จังหวัดพื้นที่ สปสช.เขต 10 (ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร)ให้เกิดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดรูปแบบการทำงาน การมีส่วนร่วมในทุกระดับอย่างต่อเนื่องยั่งยืน

ด้านสถานการณ์โรคมือเท้าปาก ดร.นพ. พงษ์สวัสดิ์  รัตนแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 11 เปิดเผยว่า จากรายงานของ สคร.7 และ สสจ.มุกดาหาร พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 55 จนถึงวันนี้ (26 ก.ค. 55) จังหวัดมุกดาหารมีผู้ป่วยจากโรค มือเท้าปาก แล้วรวม 48 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 14.03 คน ต่อประชากรแสนคน ซึ่งยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต โดยพบผู้ป่วยที่ อ.นิคมคำสร้อย อ.ดอนตาล อ.คำชะอี อ.หว้านใหญ่ อ.หนองสูง อ.เมือง และ อ.ดงหลวง สำหรับ อ.เมือง มีศูนย์เด็กที่พบผู้ป่วยอยู่ 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เด็กอนุบาลบ้านเด็ก ศูนย์เด็ก ตชด. และศูนย์เด็กวัดบรรพตมโนรมย์  หลังจากลงพื้นที่ศูนย์เด็กอนุบาลบ้านเด็ก พบว่า ศูนย์เด็กแห่งนี้ มีผู้ป่วยแล้ว 3 ราย และได้ทำตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว คือการปิดโรงเรียนเพื่อทำความสะอาด  รวมทั้งมีการคัดกรองเด็กในตอนเช้าทุกวัน หากเด็กคนไหนมีไข้สูง หรือ มีตุ่มขึ้นตามมือเท้าปากก็จะแจ้งผู้ปกครองมารับไปพบแพทย์ทันที

กรมควบคุมโรค โดย สคร.7 ห่วงใย   อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี                          

                                                                                               ศุภวัจน์  ศรีสูงเนิน   ข่าว
ศิริวรรณ ชุมนุม       อนุมัติ