ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าว “ร่วมกันทำให้บ้านปลอดบุหรี่ : ชุดรับขวัญเด็กแรกเกิดบ้านปลอดบุหรี่”

ด้วยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (มสบ.) ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำโครงการบ้านปลอดบุหรี่ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงอันตรายของการได้รับควันบุหรี่มือสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรณรงค์ไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในบ้าน ซึ่งการสำรวจล่าสุดพบว่าร้อยละ 36 ของคนไทยได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน โดยใช้โอกาสวาระสำคัญของวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมที่จะถึงนี้ ในการรณรงค์สร้างกระแสในประเด็นดังกล่าว

ในการนี้ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมในการแถลงข่าว “ร่วมกันทำให้บ้านปลอดบุหรี่ : ชุดรับขวัญเด็กแรกเกิดบ้านปลอดบุหรี่” ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 ระหว่างเวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 910A ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมกันนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประสานงาน : คุณชวาลา ภวภูตานนท์ฯ โทร. 0-2278-1828 -9 / 08-1458-5877