คณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลฯ เตือน! ระวังฟอร์มาลินปนเปื้อนในอาหารทะเลและสไบนาง ย้ำ! ขอให้ผู้ประกอบการในจังหวัดร่วมใจ ผลิตอาหารปลอดภัยรับเทศกาลแห่เทียน

จังหวัดอุบลราชธานี เตือนภัยผู้บริโภคในเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา ระวังอาหารกลุ่มเสี่ยง เช่น สไบนาง อาหารทะเลต่างๆ โดยเฉพาะปลาหมึกกรอบ ปลาหมึกสด เสี่ยงปนเปื้อนฟอร์มาลิน ผู้ประกอบการต้องเฝ้าระวังสินค้าที่รับมาจำหน่าย และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ย้ำ! ผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นของกิน ของฝาก ของจังหวัดอุบลฯ ต้องสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและประธานคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ปัญหาสารปนเปื้อนหนึ่งที่เป็นปัญหาสำคัญในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยบรรจุไว้เป็น “กิจกรรมการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร” ในแผนบูรณาการอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครองสุขภาพและตอบสนองต่อปัญหาความไม่ปลอดภัยในอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โดยเฉพาะฟอร์มาลินในอาหารและวัตถุกันเสียในหมูยอ ซึ่งเป็น ของดีของจังหวัด สำหรับเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาที่ใกล้จะมาถึงนี้ จังหวัดอุบลฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ดังนี้

1.วัตถุกันเสียในหมูยอ จัดอบรมผู้ประกอบการผลิตหมูยอทุกแห่งในจังหวัดและเก็บตัวอย่างหมูยอเพื่อตรวจวิเคราะห์หาปริมาณวัตถุกันเสีย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยผู้ประกอบการรายใดที่มีผลการตรวจตกมาตรฐานให้ดำเนินการแก้ไขจนผ่านเกณฑ์

2.รณรงค์และตรวจเฝ้าระวังฟอร์มาลินในอาหารกลุ่มเสี่ยง เช่น สไบนาง อาหารทะเลต่างๆ โดยเฉพาะปลาหมึกกรอบ ปลาหมึกสด ในวันนี้ (23 กรกฎาคม 2555) ซึ่งอาหารกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ถูกส่งมาจากภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน อาจมีโอกาสที่ผู้จำหน่ายจะใส่ฟอร์มาลินลงในอาหารเพื่อให้อาหารสดและไม่ เน่าเสียระหว่างการขนส่ง โดยได้ร่วมกับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขต ๑๓ (Mobile Unit 13) สนับสนุนชุดทดสอบแก่สถานประกอบการในเขตอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ เพื่อใช้ตรวจสอบ เฝ้าระวังอาหารที่รับมาจำหน่ายตลอดช่วงเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา ได้แก่ ร้านขายส่งอาหารทะเล ซึ่งเป็นศูนย์รวมสินค้าที่มาจากจังหวัดต่างๆและเป็นแหล่งกระจายสินค้าไปยังสถานประกอบการรายย่อยในอำเภอต่างๆทั่วทั้งจังหวัด ได้ใช้ตรวจเฝ้าระวังสินค้าของตนเองก่อนรับมาจำหน่าย รวมถึงการสุ่มตรวจเฝ้าระวังฟอร์มาลินใน แผงจำหน่ายอาหารทะเลและร้านอาหาร เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนของฟอร์มาลินในอาหารตั้งแต่ต้นทางครอบคลุมถึงปลายทาง ทั้งนี้ ผลการรณรงค์และตรวจเฝ้าระวังฟอร์มาลินในอาหารกลุ่มเสี่ยงที่ดำเนินการไปแล้ว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา (12 เมษายน 2555) พบว่า แหล่งจำหน่ายรายใหญ่ทุกแห่งในจังหวัดอุบลฯ จำหน่ายอาหารที่ปลอดภัยจากฟอร์มาลิน คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะยังคงดำเนินการต่อไปในเทศกาลวันหยุดยาว

ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ก่อนซื้ออาหารทะเลสดให้ตรวจสอบโดยการดมกลิ่น จะต้องไม่มีกลิ่นฉุนแสบจมูก ก่อนนำอาหารสดมาประกอบอาหารควรล้างให้สะอาดก่อน และให้สังเกตความสดหากผิดปกติ ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้แช่เย็น อาจมีการแช่ฟอร์มาลิน และก่อนนำอาหารสดมาประกอบอาหารควรล้างให้สะอาด และปรุงให้สุกด้วยความร้อน จะช่วยลดปริมาณสารพิษได้และขอเตือนผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ส่วนผู้จำหน่าย หากตรวจพบสารปนเปื้อน มีโทษตามกฎหมายฐานจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์มีโทษปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือทั้งจำและปรับ นอกจากอาหารที่มีปัญหาสารปนเปื้อนในอาหารแล้ว จังหวัดอุบลฯ ได้ติวเข้มผู้ประกอบการผลิตอาหารอื่นๆด้วย เช่น เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำบริโภค น้ำแข็ง เพื่อให้พี่น้องชาวอุบลฯ ตลอดจนแขกบ้านแขกเมืองผู้มาเยี่ยมเยือน สุขใจกับเทศกาลแห่เทียนอลังการ มั่นใจกับการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย จากความร่วมใจของชาวอุบลฯ

คณะกรรมการอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
กรกฎาคม 2555

รูปภาพ : http://radio.prd.go.th/ubonratchathani/images/article/news2775/n20120608135321_53180.jpg