อุ่นเครื่องก่อนสรรหา อาจารย์,นักศึกษาชูนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลฯ ต้องเป็นคนอุบลฯ ชาวเน็ตแย้งอย่าแบ่งแยกคนไทย

อาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชูป้ายขนาดใหญ่ ความว่า “ชาว ม.อุบลฯ ต้องการ คนอุบลเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย”ก่อนมีการสรรหาเกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 12.00 น.ที่ด้านมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณาจารย์และนักศึกษานำโดย อาจารย์ไท แสงเทียน อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมนักศึกษาชูป้ายขนาดใหญ่ โดยป้ายไวนิลได้พิมพ์ด้วยหมึกสีขาวพื้นสีดำที่เห็นชัดเจน ความว่า “ชาว ม.อุบลฯ ต้องการ คนอุบลเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย” เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาผ่านหน้า และประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้ง นักศึกษา ได้รับรู้ถึงความต้องการของกลุ่มอาจารย์และนักศึกษากล่าว ที่อยากเห็นคนอุบลราชธานีมาพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัดของตนเอง

อาจารย์ไท แสงเทียน อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กล่าวว่า ในช่วงนี้มหาวิทยาลัยฯ กำลังมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ตนเลยอยากจะขอเรียกร้องให้การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ในครั้งนี้เป็นการให้โอกาสลูกหลานชาวอุบลฯ ซึ่งมีหลายท่านที่มีคุณสมบัติในระดับชาติ ระดับต่างชาติ ได้เข้ามามีโอกาสในการทำงานเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญ และอีกอย่างหนึ่ง จังหวัดอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพราะฉะนั้นการที่เราจะได้คนในระดับนานาชาติเข้ามาจะเป็นประโยชน์ จะเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งปีที่ผ่านมายังตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาได้ 22 ปีแล้ว ไม่เคยมีนายกสภาที่เป็นคนอุบลราชธานีเลย เคยมีแต่อธิการเป็นคนอุบลฯ ซึ่งก็ได้เห็นแล้วว่าการที่มีอธิการบดีเป็นคนอุบลฯ มหาวิทยาลัยก็มีความก้าวหน้าขึ้นเยอะ จากเดิมที่มีนักศึกษาแค่ไม่กี่พันคน เดี๋ยวนี้เป็นหมื่น จากที่มีคณะแค่ 5 – 6 คณะ เดี๋ยวนี้ก็มี ถึง 11 – 12 คณะ โดยคิดว่าได้นายกสภามหาวิทยาลัย จะเกิดการพัฒนาที่มากกว่านี้แน่นอน

ขณะเดียวกันก็มีการโพสต์ข้อความผ่าน FACEBOOK แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้โดย จากผู้ที่ใช้ชื่อ Surasak ว่า “เรารับนักศึกษา..จากทั่วประเทศ การคิดแบ่ง อาจส่งผลให้ผู้เรียนคิดแปลกแยก….การสรรหาผู้นำสถาบันการศึกษา…น่าจะให้น้ำหนักที่ เป็นคนดี มีวิสัยทัศน์นะครับ..”

ข้อมูล , ภาพ :  ศักดิ์ RTV , FACEBOOK