อ.พิบูลมังสาหาร อุบลฯ เตรียมจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาโบราณ

อ.พิบูลมังสาหาร จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาโบราณ

อุบลราชธานี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาแบบโบราณ ประจำปี 2555 เส็งฆ้อง ฮ้องหมอลำ ล่องลำมูล

ภาพ , ข่าว  :   77 NATION