อุบลฯเร่งขุดร่องน้ำสาธารณะปากกุดหวายเปิดแก้มลิงเตรียมรับน้ำ

อุบลฯ ขุดแก้มลิงแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก

ตำบลหนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ผู้รับเหมาเร่งขุดดินออกจากพื้นที่ติดแม่น้ำมูลและร่องน้ำสาธารณะของหมู่บ้านปากกุดหวาย เพื่อเปิดพื้นที่ทำเป็นแก้มลิงรองรับน้ำที่จะไหลเข้าท่วมในช่วงฤดูน้ำหลาก

อุบลราชธานี – จังหวัดอุบลราชธานีเร่งขุดลอกบึง หนองน้ำสาธารณะใช้เป็นแก้มลิงรองรับน้ำจากแม่น้ำมูล ลดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน สำหรับระดับน้ำวันนี้ยังต่ำกว่าตลิ่งกว่า 4 เมตร แต่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ

วันนี้ (20 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในปี 2555 ที่ ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ผู้รับเหมาเร่งขุดดินออกจากพื้นที่ติดแม่น้ำมูลและร่องน้ำสาธารณะของหมู่บ้านปากกุดหวาย เพื่อเปิดพื้นที่ทำเป็นแก้มลิงรองรับน้ำที่จะไหลเข้าท่วมในช่วงฤดูน้ำหลากซึ่งเกิดขึ้นทุกปี เพราะแม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นแหล่งรองรับน้ำทุกสายของอีสานก่อนไหลออกสู่แม่น้ำโขง

สำหรับพื้นที่ใช้ทำแก้มลิงของตำบลนี้เป็นพื้นที่หนองน้ำสาธารณะเดิมรวมกันเกือบ 1,000 ไร่ กินอาณาเขตครอบคลุม 4 หมู่บ้าน คือบ้านปากกุดหวาย บ้านหนองกินเพล บ้านกุดชุม และบ้านคูสว่าง ใช้งบประมาณดำเนินการขุดลอกพื้นที่ ทำบานประตูเปิด-ปิดระบายน้ำ และยกระดับถนนให้พ้นเขตน้ำท่วมประมาณ 200 ล้านบาท

และคาดว่าแก้มลิงแห่งนี้จะดึงน้ำออกจากแม่น้ำมูลในฤดูน้ำหลากมาเก็บไว้ได้ประมาณ 10-15 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อลดความเดือดร้อนให้พื้นที่ลุ่มน้ำที่ถูกน้ำท่วมตามริมฝั่งแม่น้ำมูลให้เหลือน้อยลง และนำน้ำแจกจ่ายให้เกษตรกรใช้เพาะปลูกพืชผลในฤดูแล้ง

สำหรับระดับแม่น้ำมูลวันที่ 20 ก.ค.ที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมือง ระดับน้ำสูง 107.18 มรทก. ทำให้มีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 4.83 เมตร ส่วนแม่น้ำชีที่สถานีวัดน้ำฝายธาตุน้อย อ.เขื่องในระดับน้ำ 114.32 มรทก. ยังมีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.38 เมตร ส่วนแนวโน้มระดับน้ำเริ่มปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่อยู่อาศัย

ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เขื่อนสิรินธรมีระดับน้ำ 48.32% เมื่อเทียบกับระดับการเก็บกักน้ำ สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจำนวน 12 แห่งมีระดับน้ำรวมกัน 77.63% ของระดับการเก็บกักน้ำ

ข้อมูล ภาพ : ASTV