อุบลฯ พบเด็กป่วย “มือเท้าปาก” อีก 11 ราย

อุบลฯ พบเด็กป่วย “มือเท้าปาก” อีก 11 ราย

อุบลราชธานี – สสจ.อุบลฯ สั่งปิดโรงเรียนที่พบการระบาดมือเท้าปากในสัปดาห์นี้ 4 โรง พร้อมให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และ อสม.รณรงค์ให้ความรู้ รวมทั้งทำความสะอาดตามศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนถึงโรงเรียนชั้นประถมเพื่อป้องกันการติดเชื้อแทนการรอให้เกิดโรคขึ้นก่อน

วันนี้ (19 ก.ค.) ที่ศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนบ้านขามใหญ่ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบล ร่วมกับครูผู้ดูแลศูนย์รับเลี้ยงเด็กบ้านขามใหญ่ ให้ความรู้และแนะนำวิธีป้องกันการติดเชื้อโรคมือ เท้า ปาก พร้อมร่วมกันล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็กเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดใช้นโยบายเชิงรุกให้เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสมาชิก อสม.ที่กระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ รณรงค์ตามศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน และโรงเรียนอนุบาลในพื้นที่ให้ร่วมกันทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ โดยไม่ต้องรอให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคมือ เท้า ปากก่อน

ขณะเดียวกัน นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงวันที่ 16 ก.ค. พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปากเพิ่มขึ้นอีก 11 ราย ประกอบด้วย อ.ม่วงสามสิบ และนาจะหลวยอำเภอละ 3 ราย อำเภอสำโรง 2 ราย อำเภอเมือง เหล่าเสื้อโก้ก และบุณฑริก อำเภอละ 1 ราย

โดยผู้ป่วย 90% เป็นเด็กแรกเกิดถึง 4 ขวบ อีก 10% เป็นเด็กอายุระหว่าง 5-9 ขวบ และปิดโรงเรียนเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อเป็นเวลา 1 สัปดาห์แล้ว 4 โรง

ภาพ , ข่าว : ASTV