มันสำปะหลัง,ยางพาราแย่งพื้นที่ หมู่บ้านดอกกระเจียว ที่จ.อุบลฯกำลังจะสูญพันธุ์

หมู่บ้านดอกกระเจียวกำลังสูญพันธ์

อุบลราชธานี หมู่บ้านห้วยหมาก อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหมู่บ้านที่มีพันธ์ดอกกระเจียวพื้นเมืองที่มีสวยงามและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน กำลังถูกพืชเศรษฐกิจเช่นมันสำปะหลังและยางพาราไปแย่งพื้นที่ปลูกทำให้ดอกกระเจียวป่าที่มีความสวยงามกำลังจะสูญพันธ์

ที่หมู่บ้านห้วยหมาก ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ มีพืชเช่นดอกกระเจียวขนาดใหญ่ มีสันสดใสสวยงามได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยอยู่ในพื้นที่สวนตามบ้านเรือนของชาวบ้าน เป็นดอกกระเจียวที่มีความทนทานไม่เหี่ยวเฉาง่ายเหมือนดอกกระเจียวทั่วไป ทำให้ชาวบ้านที่นี้ได้เคยตั้งกลุ่มอนุรักษ์ดอกกระเจียวเพื่อที่จะอนุรักษ์ดอกกระเจียวให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมอีกทั้งหมู่บ้านแห่งนี้ติดริมฝั่งโขงที่มีทัศนียภาพสวยงาม แต่ก็ขาดการส่งเสริมทั้งจากท้องถิ่นและจังหวัด ชาวบ้านมีรายได้จากการเก็บดอกกระเจียวขายมีรายได้เข้าชุมชนเพียงปี 20,000 บาทต่อปี ทำให้ชาวบ้านบางส่วนได้นำพืชเศรษฐกิจเช่นมันสำปะหลังและยางพารามาปลูกตามพื้นที่ว่างเปล่าในสวนตามบ้านเรือนแทนดอกกระเจียวซึ่งไม่นานพันธ์ดอกกระเจียวจะสูญพันธ์ไปจากบ้านห้วยหมาก

คุณยาย อินทร์ ป้องสิงห์ อายุ 76 ปี หนึ่งในสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ดอกกระเจียว บ้านห้วยหมาก เปิดเผยว่า สำหรับทุกๆ ปี ที่ผ่านมาในหมู่บ้านห้วยหมากจะช่วยกันอนุรักษ์กระเจียวป่าเอาไว้และเก็บดอกกระเจียวส่งขายในช่วยงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี แต่ในปีนี้ชาวบ้านได้นำพืชชนิดใหม่ที่ปลูกแล้วสร้างรายได้ให้มากกว่าดอกกระเจียวมาปลูกแทนเช่นมันสำปะหลังและยางพารา คงอีกไม่นานดอกกระเจียวป่าในหมู่บ้านห้วยหมากแห่งนี้จะสูญพันธุ์อยากให้หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นแหล่งเที่ยวชมดอกกระเจียวชาวบ้านจะได้มีรายได้และช่วยกันอนุรักษ์พันธ์ดอกกระเจียวนี้ต่อไป

ข้อมูล , ภาพ : นิลา สิงห์คีรี  77NATION