องค์การสวนสัตว์ชี้ สวนสัตว์อีสานโคราช ขอนแก่น อุบลฯ ต้องพร้อมรับอาเซียน

เชียงใหม่วางเป้าเป็นผู้นำสวนสัตว์ในอาเซียน

นายวิศิษฏ์ วิชาศิลป์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ บรรยายพิเศษหัวข้อ “ความพร้อมของประเทศไทยในการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ในงานสัมมนาทางวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “Fighting Extinction : สูญพันธุ์กลายเป็นศูนย์” จัดโดยองค์การสวนสัตว์ วันนี้ (18 ก.ค.) ที่โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่ ว่า ประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 จะครอบคลุม 3 ด้าน คือ ด้านการเมืองการปกครองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนแล้วจะทำให้นักท่องเที่ยวจากอาเซียนเดินทางมายังสวนสัตว์เพิ่มมากขึ้น เช่น สวนสัตว์เชียงใหม่ ต้องรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจาก ประเทศพม่า สปป.ลาว เมืองเชียงรุ้ง รวมถึงนักท่องเที่ยวจากมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ด้านสวนสัตว์เขาเขียวเองก็ต้องเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศกัมพูา ด้านสวนสัตว์ สงขลา ต้องรองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ส่วนสวนสัตว์นครราชสีมาและสวนสัตว์ในภาคอีสานทั้งสวนสัตว์ขอนแก่นและสวนสัตว์อุบลราชธานีก็ต้องพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว จากอินโดจีนเช่นเดียวกัน

ในส่วนขององค์การสวนสัตว์เองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยมีการสร้างเครือข่ายวัน เฮลท์ (One Health) เพื่อติดตามและฝ้าระวังโรคระบาด ทั้งโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติเก่าที่เกิดจากทั้งโรคจากสัตว์สู่คนและคนเข้สู่สัตว์ เช่น ไข้หวัดนก ไข้หวัดหมู ซาร์ ฯลฯ เพื่อให้สกัดกั้นได้ทันท่วงที ทั้งนี้ มีแผนการในเวลา 2-3 ปีต่อจากนี้จะมีการเชื่อมต่อ ในภูมิภาคอาเซียนทั้งหมด

ขณะเดียวกันยังได้มีการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ มีลักษณะเช่นเดียวกับของกระทรวงมหาดไทยที่มีโรงเรียนนายอำเภอและโรงเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด จะมีการกำหนดหลัก สูตรพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการไปจนถึงระดับพนักงานดูแลสัตว์ โดยจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักนโยบายและแผนฯ รวมถึง มหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยจะนำร่องเริ่มดำเนินการช่วงครึ่งหลังของปีนี้ และคาดว่าจะดำเนินการอย่างเป็นทางการในปี 2556

“วิสัยทัศน์ขององค์การสวนสัตว์ที่ได้วางไว้ตอนนี้คือ เราจะต้องเป็นผู้นำด้านมาตรฐานของสวนสัตว์ในอาเซียน ทั้งด้านการให้บริการ บุคลากรที่จะต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ รวมถึง ด้านการศึกษาวิจัยพันธุ์สัต์ป่า ผมเชื่อว่าองค์การสวนสัตว์จะเป็นผู้นำได้ไม่อยาก ไม่ไกลเกินความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่” นายวิศิษฏ์ กล่าว

ข้อมูล :   NNA

ภาพ : http://3.bp.blogspot.com/_S0sCgKSyq5U/TJIZAYb5UpI/AAAAAAAACU0/L1T0eZVnDxY/s1600/Zoo_thailand.jpg