สสจ.อุบลฯ เตรียมทีมแพทย์เด็กเคลื่อนที่คุมโรคมือเท้าปาก

น.พ.สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลตามพื้นที่ชายแดนทั้งลาวและกัมพูชา กว่า 20 แห่ง ที่โรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี วันนี้ (17 ก.ค.) เพื่อวางแนวทางป้องกันโรคมือเท้าปากจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาแพร่ระบาด ซึ่งเป็นเชื้อเอนเทอร์โรไวรัส 71 ชนิดรุนแรง แม้ขณะนี้ในหลายจังหวัดของไทยพบเด็กเล็กป่วยด้วยโรคดังกล่าว แต่เป็นคอกแซกกีเอ 16 ชนิดไม่รุนแรง ดังนั้น โรงพยาบาลประจำอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลที่ติดแนวชายแดนให้เข้มงวดคัดกรองการเดินทางเข้าออกประเทศของกลุ่มเด็กเป้าหมาย

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีพบการระบาดมากที่ อ.พิบูลมังสาหาร จำนวน 60 คน คิดเป็น 46.24 ต่อแสนประชากร รองลงมาอำเภอวารินชำราบ ประมาณ 50 คน คิดเป็น 37.58 ต่อแสนประชากร หากพื้นที่ใดมีเด็กป่วยมือเท้าปากเกิน 10 คน ใน 1 วัน ให้ตั้งวอร์รูม เพื่อร่วมกักกันโรค โดยจะมีทีมแพทย์เด็กจากโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ลงไปช่วยเหลือ.- สำนักข่าวไทย

ข้อมูล , ภาพ :  Mcot