ครูอัตราจ้างไทยเข้มแข็งอุบลฯยื่นเรื่อง เลขา สพฐ.ขอต่อสัญญา

ครูอัตราจ้างไทยเข้มแข็งอุบลฯยื่นเรื่อง เลขา สพฐ.ขอต่อสัญญา

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 55 ที่หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 5 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เดินทางมาเป็นประธานมอบนโยบายให้กับผู้บริหารและคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อนำไปร่วมขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฎิบัติ และได้เปิดแพรคลุมป้ายเปิดหอประชุมสิริโพธิ์แก้ว ภายหลังการมอบนโยบายแล้วเสร็จ

ต่อมานายสุริยัน นะวะพิศ ประธานชมรมครูอัตราจ้างโครงการปฎิบัติการไทยเข้มแข็งอุบลฯ (Sp2)พร้อมด้วยครูอัตราจ้างโครงการปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 60 คน เข้ายื่นหนังสื่อต่อนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขา สพฐ. เพื่อขอความช่วยเหลือเนื่องจากโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดการจ้างในวันที่ 30 กันยายน 2555 นี้จึงขอให้ทาง สพฐ.ได้จ้างต่อโดย เลขา สพฐ. ได้รับเรื่องไว้พร้อมกล่าวว่าทาง สพฐ.มีความจำเป็นซึ่งขาดแคลนครูกว่า 20,000 อัตรา การที่มีครูอัตราจ้างเข้ามาช่วยเสริมในช่วงของโครงการไทยเข้มแข็งหรือ SP2 ก็เป็นประโยชน์ เพียงแต่ว่าการดำเนินการในโครงการดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี จาก ปีงบประมาณ 52-55 ซึ่งอย่างไรก็ตามทาง สพฐ.ได้ตั้งงบประมาณ 2556 ไว้แล้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแต่ทางสำนักงบประมาณยังไม่ได้พิจารณางบในส่วนนี้ ซึ่งทาง สพฐ.ได้ทำเรื่องไปยังสำนักงบประมาณให้ดูแลในเรื่องนี้ต่อไป โดยได้ระบุถึงเหตุผลและความจำเป็น

โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 ( Stimulas Package 2 SP2) หรือโครงการปฎิบัติการไทยเข้มแข็งปี 2552-2555 ซึ่งเป็นสมัยรัฐบาล นายอภิสิทธิ เวชชาชีว โดยมีการจัดตั้งโครงการหลายประเภท เช่นโครงการคืนครูให้นักเรียน,โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ โดยมีการจ้างครูอัตราจ้าง จำนวน 5,290 อัตราทั่วประเทศซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 30 ก.ย.2555 นี้โดยล่าสุดทาง สพฐ.ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที ศธ 04006/ว1036 ลงวันที่ 30 พ.ค.55 ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา /มัธยมศึกษาทุกแขต แจ้งโรงเรียนในสังกัด ให้งดจ้างโครงการดังกล่าวเนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ภาพ , ข่าว 77 NATION