ร่วมทุกข์ร่วมสุข: เทปพิเศษ สรุปเวที 1

รายการร่วมทุกข์ร่วมสุขสัปดาห์นี้ เป็นเทปพิเศษที่รวบรวมเรื่องราวเด่นๆ มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามอีกครั้งหนึ่ง มีการประมวลและติดตามผลจากเวทีร่วมทุกข์ร่วมสุขที่เราได้นำเสนอไป

เทปนี้จะมี 4 ประเด็นหลักๆ คือเรื่องของผ่าทางตันประมงบัวท่า ,มอร์เตอร์ไซค์หายภัยใกล้ตัว, 15 ปี กกต.สำเร็จหรือล้มเหลว และเรื่องของมองมุมใหม่อาคารเก่าโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ติดตามรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข เทปพิเศษ 1 ออกอากาศทางโสภณเคเบิ้ลทีวี จ.อุบลราชธานี

วันอังคารที่ 17 ก.ค. 55 เวลา 23.00 — 24.00 น.
วันศุกร์ที่ 20 ก.ค.. 55 เวลา 16.00 — 17.00 น.
วันเสาร์ที่ 21 ก.ค. 55 เวลา 18.00 — 19.00 น.

สถานีวิทยุ Cleanradio FM. 92.5 MHz จ.อุบลราชธานี
วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ค. 55 เวลา 16.00-17.00 น.