สื่อสร้างสุขอุบลฯ รับสมัครผู้ประสานงานรายการ

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี เป็นองค์กรรับผลิตสื่อมัลติมีเดียในหลายรูปแบบ เช่น รายการโทรทัศน์ VTR การผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชน รวมทั้งการฝึกอบรมการผลิตสื่อให้แก่ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสานตอนล่าง โดยมุ่งหวังที่จะใช้สื่อเป็นเครื่องมือ ในการสร้างความเข้มแข็ง สร้างสังคมสุขภาวะให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ต้องการรับสมัครพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง มีรายละเอียดดังนี้

.

ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร  ผู้ประสานงานรายการ  จำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

1. เป็นการติดต่อประสานงานการผลิตรายการโทรทัศน์ กับองค์กรภาครัฐ ภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

คุณสมบัติ

1. จบปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือการประชาสัมพันธ์  หรือสาขาอื่นๆ

2. ใช้โปรแกรม microsolf word/excel/power point  สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตคล่อง

3. ชอบการติดต่อประสานงาน

4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ และมีจิตสาธารณะ

5. มีความรอบรู้ด้านข้อมูลข่าวสารบ้านเมือง

เงินเดือน        ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์

เขียนใบสมัครได้ที่  สำนักงานสื่อสร้างสุข อุบลราชธานี เลขที่ 493 ถ.สรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง       อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ข้างบ้านอิ่มอร่อย เยื้องวัดทองนพคุณ                              สอบถามเพิ่มเติม 087-3786955

หรือ  Download ใบสมัครได้ที่  : http://www.sangsook.net/sangsookupload/jobsangsook.doc

หมดเขต วันที่ 31  กรกฎาคม 2555