สื่อสร้างสุขอุบลฯ จัดอบรมพิเศษ “พยาบาลนักสื่อสารสุขภาวะ”

สื่อสร้างสุขอุบลฯ ยกพลครบทีมบุกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เปิดคอร์สพิเศษ “พยาบาลนักสื่อสารสุขภาวะ” เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา งานนี้สร้างความประทับใจให้แก่น้องๆ นศ.วพบ. สปส. ที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก

กิจกกรรมเริ่มต้นตั้งแต่เช้า โดยการสันทนาการ นำทีมโดยสันติมาศ รัชมาศ สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลินให้แก่น้องๆนศ. และสร้างความใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างทีมงานสื่อสร้างสุข กับน้องนักศึกษา ต่อด้วยการนำเสนอแนวคิดและการลำดับเรื่องจากตัวแทนของแต่ละกลุ่ม และวิทยากรให้ข้อคิดเห็นเพื่อการสร้างสรรค์บท โดย สุชัย เจริญมุขยนันท ผู้อำนวยการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี, กมล หอมกลิ่น ผู้สื่อข่าวและผู้เขียนบทวีทีอาร์ร่วมทุกข์ร่วมสุข และโชคชัย ศิลารักษ์ โปรดิ๊วเซอร์รายการกินสบายใจ จากนั้นคุณประวิทย์ ตอพล โปรดิวเซอร์รายการร่วมทุกข์ร่วมสุข ถ่ายทอดเทคนิคการถ่ายภาพ และกรรณิการ์ เตชะเกียติรัตน์ เจ้าหน้าที่ฝ่าย Social Media แบ่งปันเทคนิคการตัดต่อ ในช่วงบ่าย จัดให้มีการฝึกปฏิบัติถ่ายภาพและตัดต่อรายกลุ่ม นำเสนอผลงานเพื่อประกวด และวิทยากรให้ข้อคิดเห็น

We cannot display this gallery