สื่อสร้างสุขอุบลฯ จัดอบรมพิเศษ “พยาบาลนักสื่อสารสุขภาวะ”

สื่อสร้างสุขอุบลฯ ยกพลครบทีมบุกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เปิดคอร์สพิเศษ “พยาบาลนักสื่อสารสุขภาวะ” เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา งานนี้สร้างความประทับใจให้แก่น้องๆ นศ.วพบ. สปส. ที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก

กิจกกรรมเริ่มต้นตั้งแต่เช้า โดยการสันทนาการ นำทีมโดยสันติมาศ รัชมาศ สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลินให้แก่น้องๆนศ. และสร้างความใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างทีมงานสื่อสร้างสุข กับน้องนักศึกษา ต่อด้วยการนำเสนอแนวคิดและการลำดับเรื่องจากตัวแทนของแต่ละกลุ่ม และวิทยากรให้ข้อคิดเห็นเพื่อการสร้างสรรค์บท โดย สุชัย เจริญมุขยนันท ผู้อำนวยการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี, กมล หอมกลิ่น ผู้สื่อข่าวและผู้เขียนบทวีทีอาร์ร่วมทุกข์ร่วมสุข และโชคชัย ศิลารักษ์ โปรดิ๊วเซอร์รายการกินสบายใจ จากนั้นคุณประวิทย์ ตอพล โปรดิวเซอร์รายการร่วมทุกข์ร่วมสุข ถ่ายทอดเทคนิคการถ่ายภาพ และกรรณิการ์ เตชะเกียติรัตน์ เจ้าหน้าที่ฝ่าย Social Media แบ่งปันเทคนิคการตัดต่อ ในช่วงบ่าย จัดให้มีการฝึกปฏิบัติถ่ายภาพและตัดต่อรายกลุ่ม นำเสนอผลงานเพื่อประกวด และวิทยากรให้ข้อคิดเห็น