เทศบาลนครอุบลฯทุ่มงบกว่า 3 ล้านบาทสนับสนุนงานเทียนพรรษาอุบลราชธานี

นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประเพณี แห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้ชื่องาน “111 ปี ลือเลื่อง ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบล” เพื่อรำลึกในโอกาสครบรอบ 111 ปี นับจากที่กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ได้ดำริให้มีการแห่ขบวนเทียนพรรษารอบเมืองเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2444 สำหรับปีนี้ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2555 โดยมีกิจกรรมน่าสนใจต่างๆมากมาย อาทิ กิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน ชมการแกะสลักประติมากรรมเทียนนานาชาติโดยศิลปิน 9 ประเทศ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2555 ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ทางชลมารค การแสดงแสงเสียง ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 น. พบขบวนแห่เทียนพรรษา ที่วิจิตรสวยงามตระการตา

สำหรับเทศบาลนครอุบลราชธานีได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำต้นเทียนให้กับคุ้มวัด และขบวนแห่ ให้กับสถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังนี้ สนับสนุนการจัดทำต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่ต้นละ 100,000 บาท จำนวน 10 ต้น ต้นเทียนพรรษาขนาดเล็กต้นละ 70,000 บาท จำนวน 12 ต้น ต้นเทียนโบราณ ต้นละ 10,000 บาท จำนวน 2 ต้นและสนับสนุนขบวนแห่ ขบวนละ 30,000 บาทจำนวน 16 ขบวน รวมเป็นเงินสนับสนุน 2,340,000 บาท และนอกจากนี้เทศบาลนครอุบลราชธานีได้จัดประดับตกแต่งเมืองเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมจัดกิจกรรมถนนสายเทียน เพื่อส่งเสริมงานเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลหลักเมือง ซึ่งมีกิจรรมมากมาย อาทิ วิถีธรรมแสดงธรรมะ วิถีชาวบ้าน สาธิตการ ปั้นหม้อ ปั้นเตา สาธิตการสาวไหม – ตำฮูก การแสดงหมอลำ ดนตรีไทยลิเก หนังประโมทัย วิถีเทียน ชมการจัดต้นดอกผึ้ง การแกะสลักเทียน ต้นเทียนพุทธชยันตี และภาพถ่ายเทียนพรรษา และแหล่งท่องเที่ยว (ชั่วโมงเดียวเที่ยวทั่วอุบล)

เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตามวันเวลาดังกล่าวหรือติดตามตารางการจัดงานที่ได้ เว็บไซด์เทศบาลนครอุบลราชธานี www.cityub.go.th