พบศิลปินแห่งนายชาลี อินทรวิจิตร , ดร.ถวัลย์ ดัชนี , ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ , นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ที่อุบลฯ

เตรียมจัดงานศิลปินแห่งชาติสัญจรที่อุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมกับคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เตรียมจัดงาน ศิลปินแห่งชาติสัญจรให้ความรู้กับตัวแทนเยาวชนภาคอีสาน สร้างแรงบัลดาลใจทำงานศิลปะ 20-22 กรกฎาคมนี้

ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จัดทำโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร โดยทำ “ค่ายวัฒนธรรมเยาวชนรักษ์แผ่นดินสานงานศิลป์ถิ่นอีสาน” ที่หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2555

โดยมีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน การแสดงดนตรี จำนวน 20 คน อาทิ นายชาลี อินทรวิจิตร , ดร.ถวัลย์ ดัชนี , ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ , นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ , นายฉลาด ส่งเสริม หรือ ป.ฉลาดน้อย , นายเคน ดาเหลา , นายสุรชัย จันทิมาธร หรือหงา คาราวาน มาให้ความรู้และเผยประสบการณ์ชีวิตของกลุ่มศิลปินแห่งชาติ

ทั้งนี้ เพื่อใช้สร้างแรงบัลดาลใจแก่ตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนมัธยมและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วภาคอีสานจำนวน 150 คน ทราบถึงเทคนิคการวาดภาพจิตรกรรม เทคนิคภาพพิมพ์ การสร้างงานประติมากรรม 3 มิติ การสร้างงานวรรณศิลป์ การสร้างงานศิลปะการแสดง โดยผลงานของนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมครั้งนี้ จะมีการประกวดเพื่อรับเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติจากศิลปินแห่งชาติด้วย

ข่าว , ภาพ : ASTV