มหาดไทยเผย อุบลราชธานี มีประชากรเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย 1.8 ล้านคน

มหาดไทย เผยวันประชากรโลกไทยมีพลเมือง64ล้านคน-ชื่อสมชาย สุดฮิต 240,000 คน

เนื่องในวันประชากรโลก 11 ก.ค. สำหรับประชากรไทย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้เปิดเผย ตัวเลขประชากรไทยล่าสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.2554 มีประชากรทั้งสิ้น 64,076,033 มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 1,017,737 คน จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร 5 ล้านคน รองลงมาคือ นครราชสีมา 2.5 ล้านคน และ อุบลราชธานี 1.8 ล้านคน อุดรธานี 1.5 ล้านคน ศรีสะเกษ 1.4 ล้านคน ส่วนจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ ระนอง 180,000 คน

พร้อมกันนี้ได้เปิดเผยชื่อที่มีคนนิยมใช้มากที่สุด ซึ่งได้มาจดไว้กับสำนักทะเบียนราษฎร คือ “สมชาย” จำนวน 240,000 คน และตามที่ พ.ร.บ.ประจำตัวประชาชน 2554 กำหนดให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 7-14 ปี ต้องทำบัตรประชาชน มีจำนวนทั้งสิ้น 4,854,580 คน ขณะที่ผ่านมาแล้ว 1 ปี มีผู้อยู่ในข่ายยังไม่ได้ทำบัตรประชาชนอีก 1,699,182 คน.

ข้อมูล :  post2day

ภาพ :  http://www.siamtownus.com/Resource/images/news/93/Img1207000311.jpg