ศ.อ.ศ.อ.จัดอบรมวิทยากรอาสายุวกาชาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่อุบลฯ

อบรมวิทยากรอาสายุวกาชาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมไชยบุรี สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศ.อ.ศ.อ.) นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิทยากรอาสายุวกาชาดและอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดย นางรอยพิมพ์ สายพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสถานศึกษา จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายกาชาดและจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด โดยมีครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมอาสายุวกาชาด จากโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จำนวน 59 คน และนักเรียน 115 คน รวม 174 คน เข้ารับการอบรม

///////////////////////////////

ภาพ , ข่าว : 77NATION