ป.ป.ช. สร้างเครือข่ายผู้ดำเนินการด้านสื่อ จัดเสวนาฯ ร่วมต้านคนโกง

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ดำเนินการด้านสื่อสร้างสังคมโปร่งใส ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี

นายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ดำเนินการด้านสื่อสร้างสังคมโปร่งใส จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อต่างๆ กับสำนักงาน ป.ป.ช. สร้างให้สื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่ชุมชน โดยกิจกรรมจะมีการสนทนาธรรมกับพระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม และนายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการ ป.ป.ช. หัวข้อ “ประสบการณ์ทางโลก ทางธรรม กับการป้องกันและปราบปราม การทุจริต” และที่น่าสนใจคือการเสวนาเรื่อง “บทบาทสื่อกับการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ” ซึ่งผู้ร่วมเสวนาล้วนเป็นที่รู้จักในวงการสื่อสารมวลชน อาทิ นายอำนาจ สอนอิ่มสาตร์ (ดุ่ย ณ บางน้อย) นักจัดรายการวิทยุ นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และผู้แทนสื่อมวลชนในท้องถิ่น เป็นต้น

สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นผู้แทนสื่อจากพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย ผู้แทนสื่อจากจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ นครพนม มุกดาหาร ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ รวมประมาณ 150 คน โดยได้รับความร่วมมือในการประสานงานด้วยดีจากกรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ดำเนินการด้านสื่อสร้างสังคมโปร่งใส กำหนดดำเนินการ 8 เขต ตามเขตพื้นที่ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยได้ดำเนินการแล้วที่เขต 1 จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก