เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล 26-7-55

นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดโครงการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2555” ขึ้น

ในการรับบริจาคโลหิตดังกล่าวจึงขอเชิญชวนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตลอดจน อสม. กรรมการชุมชน อปพร. และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษาฯ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี