รัฐบาลนำร่องจำนำข้าวนาปรังที่อุบลราชธานี

อุบลราชธานี 1ใน4 ที่รัฐบาลนำร่องรับจำนำข้าวนาปรังจังหวัดอีสานใต้

รัฐบาลพร้อมเปิดโครงการรับจำนำข้าวหอมมะลินอกฤดูกาล(นาปรัง)ในปีหน้านี้อย่างแน่นอน โดยจะนำร่อง 4 จังหวัดภาคอีสานใต้
นายอภิชาติพงษ์ ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษารมต.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง โครงการรับจำนำข้าวหอมมะลินอกฤดูกาล(นาปรัง)ในเวทีเสวนา “ทิศทางและอนาคตข้าวหอมมะลินอกฤดู”ที่โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ ว่า รัฐบาลพร้อมเปิดโครงการรับจำนำข้าวหอมมะลินอกฤดูกาล(นาปรัง)ในปีหน้านี้อย่างแน่นอน โดยจะนำร่อง 4 จังหวัดภาคอีสานใต้ ได้แก่ จ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และจ.นครราชสีมา
ที่ปรึกษารมต.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยต่ออีกว่า หลังจากมีตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก และข้าวสาร จากการทำนาปรัง จากนักวิชาการ แล้วพบว่า ข้าวหอมมะลิ มีคุณภาพเท่ากับข้าวหอมมะลินาปี ทุกประการ ซึ่งนักวิชาการได้ระดมความคิด ประสบการณ์ เพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี การปลูกข้าวหอมมะลิให้กับเกษตรกร

สำหรับข้าวหอมมะลิจ.อุบลราชธานี มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังมากที่สุดใน อ.พิบูลมังสาหาร สิรินธร สว่างวีระวงศ์และ อ.เมือง ตามลำดับ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุบลราชธานี(สวท.) Rewriter : นายธนพิชฌน์ แก้วกา / สนข.
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

ภาพ :  http://www.innnews.co.th/images/news/2012/6/389899-01.jpg

วันที่ข่าว : 09 กรกฎาคม 2555