นายกสโมสรนศ.ม.อุบลฯ รับโล่ “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่”

นายวราวุฒิ  คำพานุช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัล “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่” เนื่องในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจะเข้ารับรางวัลโล่เกียรติคุณจากองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2555 ที่จะถึงนี้ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร